FAQs for Evaluation of Plasma Therapy for Retarding Progression and Preventing Complications in COVID-19

1. Ano po ba ang plasma therapy?

Ang plasma therapy, o convalescent plasma therapy ay ang paggamit ng dugo ng isang taong gumaling sa isang klaseng sakit—sa lagay na ito, COVID-19—upang matulungang gumaling o guminhawa ang pakiramdam ng isang taong dumaranas ng nasabing sakit.

2. Gamot po ba ang plasma? Ano ang pagkaka-iba nito sa ibang gamot para sa COVID?

Isang uri ng lunas ito pero hindi nito tuluyang nasusugpo ang mismong sakit. Ang pagkaka-iba nito sa ibang lunas para sa COVID ay dugo ito mismo ng tao. Ginagamit nito ang mga anti-bodies, o mga natural na panlaban sa sakit, na maaaring nabuo sa katawan ng isang taong gumaling sa COVID para madagdagan din ang natural na panlaban ng pasiyenteng dumaranas pa nito.

Kung epektibo ang paggamit ng plasma therapy ay mas mapapabilis ang paggaling ng pasiyente.

3. Paano binibigay itong plasma sa pasiyente?

Ibinibigay ang plasma sa pasiyente sa pamamagitan ng transfusion o pamimigay ng dugo sa pamamagitan ng pagsuswero. Tulad ng ibang uri ng transfusion, kailangan ding makahanap ng compatible na blood type para sa pasiyente.

4. Kailan ibinibigay ang plasma sa pasyente? Ano ang nilulunasan nitong sakit at sintomas?

Sa pag-aaral na ito, ibibigay lamang ang plasma ng mga donors na gumaling sa COVID upang maantala o mahinto ang paglala ng kalagayan ng isang COVID patient na dumaranas ng malalang sintomas ng COVID.

5. Ano ang pagkaka-iba nitong pag-aaral na ito sa isa pang pag-aaral tungkol sa paggamit ng plasma para sa COVID?

Parehong layon ng dalawang pag-aaral na malaman kung epektibo nga ba ang convalescent plasma therapy upang mapabuti ang kalagayan ng mga COVID patient na dumaranas ng malalalang sintomas.

Ang layon ng kabilang pag-aaral ay malaman ang pagkakaiba ng pagdami ng anti-bodies sa mga pasiyenteng nabigyan ng plasma sa mga pasiyenteng hindi nabigyan.

Ang pinagkaiba nitong pag-aaral na ito ay ang pagsusuri ng molecular content ng plasma ng taong gumaling sa COVID at ang mga components nito. Ibig sabihin nito, layon ng mga mananaliksik na suriin mismo ang laman ng dugo ng taong gumaling sa COVID, hindi lamang ang dami ng kaniyang anti-bodies. Posibleng malaman sa pag-aaral na ito kung ano ang meron sa mga dugo ng gumaling sa COVID upang mapagtagumpayan nila ito.

6. Ano ang maaaring maging benepisyo nitong pag-aaral na ito?

Kung sakaling malaman ang mga elementong nakakapagbigay ng lunas para sa COVID, maaari nang artipisyal na ma-kopya itong mga elementong ito at magamit upang gumawa ng mga produkto na makatutulong sa mga pasiyente hindi lamang ng COVID kundi sa mga pasiyenteng dumaranas ng parehong sintomas.

7.  Sinu-sino ang mga pwedeng makasali sa pag-aaral na ito?

Pinipili lamang ng mga mananaliksik ang mga pasiyenteng may COVID na dumaranas ng pulmunya at severe acute respiratory distress o pag nasobrahan na ng tubig ang pasiyente sa baga na ikasasanhi ng pagkulang ng sapat na hangin na hinihinga ng pasiyente.

Ang mga kasalukuyang mga nakibahagi sa pag-aaral na ito ay mga pasiyente ng Lung Center of the Philippines.

8.  May resulta na po ba itong pag-aaral na ito?

Hindi pa sapat ang datos na nakuha ng mga mananaliksik ng pag-aaral na ito kaya kasalukuyan silang nag-apply para sa extension ng pag-aaral.