FAQs for High dose Melatonin in symptomatic, hypoxemic COVID-19 Patients Requiring Hospitalization (MAC19 PRO): A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial

1.  Hindi po bang karaniwang solusyon sa hirap sa pag-tulog ang Melatonin? Ano pong meron sa Melatonin para ma-consider itong lunas sa COVID-19?

Karamihan ng mga kaso ng mga namamatay sa COVID-19 ay ang mga taong nakakaranas ng mga kumplikasyon sa iba't ibang bahagi ng katawan bunsod ng pag-overreact ng immune system sa dinaranas na sakit, partikular na ang pamamaga sa baga at pagpalya ng mga lamanloob.

Mayroong mga properties ang Melatonin na makatutulong sa pagtigil ng overreactiong ito na maaaring makapigil sa tuluyang paglala ng kalagayan ng mga nakararanas ng malulubhang sintomas ng COVID-19, lalu na ng hirap sa paghinga.

2.  Pwede po bang gamitin ang Melatonin na nabibili sa mga drug store bilang panggamot sa COVID-19? Ano pong brand ang maaaring gamitin?

Walang pa ring kongklusibong datos na naipapasa ang mga mananaliksik ng pag-aaral na ito at para lang sa mga na-ospital na COVID-19 patients at nakararanas ng malulubhang sintomas na tulad ng hirap sa pag-hinga at pulmunya ang kasalukuyang layon inaaral.

Ibig sabihin, hindi ipinapayong basta-bastang bumili ng Melatonin sa mga drug store upang lunasan ang pangkaraniwan at banayad na sintomas na tulad ng pagkati ng lalamunan o pagkawala ng panlasa o pang-amoy.

Mas lalung hindi ipinapayong basta-bastang bumili at gumamit ng Melatonin upang lunasan ang mga nabanggit na malulubhang sintomas, lalo na kung walang ginawang pag-konsulta sa duktor.

Kung nakararanas man kayo o kung sino man sa inyong mga mahal sa buhay ng mga nasabing malubhang sintomas, agaran silang itakbo sa ospital nang mabigyan sila ng karampatang lunas at kalinga.

3.  Ano po ang layunin nitong pag-aaral na ito?

Layunin ng pag-aaral na ito na malaman kung magiging ligtas at epektibo ang mataas na dose ng Melatonin bilang karagdagang lunas para sa mga pasyenteng na-ospital dahil sa pulmunyang dulot ng COVID-19. 

4. Ano po ang ibig sabihin ng hypoxemic at ito po ba ang kalagayan na talagang kinakailangan para mabigyan nitong gamot na ito? 

Ang 'hypoxemic' ay terminolohiyang pangmedikal para sa mga taong nakararanas ng hirap sa paghinga.

Opo. Dahil ang inflammation sa baga ang isa sa mga nakikitang maaaring tugunan ng Melatonin, ang mga taong nakararanas lang ng hypoxemia ang maaaring bigyan ng matataas na dose nitong gamot na ito para sa COVID-19.

5.  Ano ba ang ibig-sabihin ng randomized, double-blind, placebo-controlled trial?

Hindi lang Melatonin ang gamot na ginagamit sa pag-aaral na ito. Para malaman kung merong magandang maidudulot ang pagdagdag ng Melatonin sa karaniwang lunas na ibinibigay sa mga pasiyenteng dumaranas ng hypxemia dulot ng COVID-19, kailangan itong maihambing sa isa pang grupong karaniwang lunas lang ang tinatanggap.

'Randomized controlled' ang pag-aaral na ito dahil walang criteriang nagdidikta sa kung anong grupo mapupunta ang mga kalahok sa trial.

'Double-blind' din ang pananaliksik na ito dahil maliban sa hindi alam ng mga pasiyente kung sa anong grupo sila napapabilang, hindi rin alam ng mga nagbibigay ng lunas kung Melatonin nga o placebo (gamot na walang kahit anong epekto) ang kanilang ibinibigay.

6.  Sinu-sino po ba ang mga nasali dito sa pag-aaral na ito at maaari pa po bang makilahok dito sa pag-aaral na ito? Ano po ang dahilan kung bakit sila ang napili?

Hindi basta-bastang pinapayagang makilahok ang kahit sino sa pag-aaral na ito. Maraming criteria ang tinitignan upang mag-qualify ang pasiyente. Ilan dito ay kinakailangang sigurado na COVID-19 positive ang pasiyente at dumaranas ito ng hypoxemia. Dapat ding nakumpirmang mayroong pulmunyang dulot ng COVID-19 ang pasiyente sa pamamagitan ng X-ray o CT scan. Higit sa lahat, ang pasiyente ay dapat naka-admit sa mga ospital na nakikilahok sa pag-aaral na ito.

Kasalukuyang may labintatlong ospital na nakikilahok sa pag-aaral na ito: Manila Doctors Hospital, Dr. Jose Rodriguez Memorial Center (tala), The Medical City, San Lazaro Hospital, Lung Center of the Philippines, San Juan de Dios Hospital, Cardinal Santos Medical Center, Philippine Heart Center, Makati Medical Center, East Avenue Medical Center, Manila Medical Center, Vicente Sotto Memorial Hospital, at Philippine General Hospital.

Hindi isinasama sa pag-aaral ang mga COVID-19 patients na buntis o nagpapasuso. Hindi rin maaaring isama ang mga pasyenteng labing-walong taong gulang pababa at mga taong may mga malalalang comorbidities tulad ng unstable bronchial asthma, end-stage liver disease, o unstable angina.

Maliban dito, hindi rin isinasama ang mga taong hindi pumapayag na lumahok sa pag-aaral, mga pasiyenteng may balak lumipat ng ospital, at mga pasiyenteng kasali sa iba pang clinical trial.

7.  Ano na po ang kinalabasan ng pag-aaral na ito?

Kasalukuyan nang sinisiyasat ng mga mananaliksik ang mga nakalap nilang datos.

8.  Ano ang magagagandang maidudulot ng pag-aaral na ito?

Kung mapapatunayang epektibo at ligtas ang Melatonin bilang karagdagang lunas para sa mga taong nakararanas ng hypoxemia dulot ng COVID-19, ibig sabihin, nakahanap tayo ng karagdagang gamot na maaaring gamitin para maiwasan ang mga namamatay dahil sa kumplikasyong dinudulot ng SARS-CoV2. 

Ibig sabihin din nito ay hindi na kailangan pang gumugol ng napakahabang panahon para makabuo ng panibagong gamot para matugunan itong partikular na suliraning ito. Malaking tulong din na madaling-madaling nakukuha itong gamot na ito.

9.  Paano nasisigurong ligtas ang pagsasagawa nitong pag-aaral na ito?

Dumaan sa pagbubusisi ng Single Joint Research Ethics Board, ng Food and Drug Authority, at ng mga ethics boards ng mga ospital na nakilahok sa pananaliksik na ito.

Ang mga ethics board o ethics committees ang mga kapulungang naniniguradong nabibigyang konsiderasyon ang mga karapatan at interes ng mga pasiyenteng nakikilahok sa mga pananaliksik. Walang pananaliksik na hindi dumadaan sa mga ethics boards. Sa ganitong paraan, naisasaalang-alang ang kapakanan ng mga pasiyente habang isinasagawa ang mga pag-aaral.

Sa ethics board din nananagutan ang mga mananaliksik kung meron mang naganap na hindi wasto o hindi makatarungang pagtrato sa mga nakilahok sa kanilang mga pag-aaral.