FAQs on Two-stage, Randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial on the efficacy and safety of Lagundi (Vitex negundo) tablets/syrup (NIRPROMP formulation) with standard treatment compared to placebo with standard treatment in patients with

Updated as of 26 October 2021

1

Ano ang layunin ng pag-aaral na ito?

Layunin ng pag-aaral na ito na malaman kung epektibo ang NIRPROMP formulation ng Lagundi tablets at syrup sa mga pasyenteng mayroong mild COVID-19 na walang comorbidities. Titingnan ito base sa mga sumusunod na parameters: clinical recovery time ng mga pasyente, time to resolution of symptoms, improvement of symptom scores, at percentage of patients with improved symptoms based on the global evaluation scale for patients and the global evaluation scale for physicians.

2

Bakit inaral ang kakayahan ng Lagundi laban sa COVID-19?

Naisipang pag-aralan ang Lagundi laban sa COVID-19 dahil sa “multi-targeted” nitong katangian laban sa sakit. Ibig sabihin mayroon itong sangkap o compounds na mabuti para sa respiratory tract symptoms. Ito ay isang “bronchodilator,” na mainam sa mga ubo na hindi nagmumula sa mga bacteria. Mayroon din itong mga constituents na anti-inflammatory at mayroon ding ilang computational research na nagpapakita na ito ay may magandang affinity para sa ilang target site ng SARS-CoV-2 partikular ang COVID-19 virus.

3

Ano ang naging resulta ng pag-aaral?

Mula sa pag-aaral napag-alaman na ang pag-inom ng 600mg ng Lagundi tatlong (3)  beses sa loob ng sampung (10) araw ng mga taong may sapat na gulang na nakakaranas ng sintomas ng mild COVID19 ay nakaranas ng pagbuti ng nararamdamang sintomas lalo na ang pagkawala ng pang-amoy (loss of the sense of smell). Mula sa pag-aaral, wala ding pasyente and naitala na nakaranas ng adverse events.

4

Magsusumite po ba tayo ng rekomendasyon sa FDA tungkol sa ating natuklasan sa pag-aaral na ito?

Sapagkat ang Lagundi ay isa ng gamot na aprubado na ng ating Food and Drugs Administration (FDA) para sa ubo at asthma, maaari din na isumite ang natuklasang ito sa FDA upang maisama na sa “product inserts” ng Lagundi products.

5

Ligtas po bang uminom ng 600mg tablet ng Lagundi araw-araw bilang maintenance na gamot para sa mga taong nagkaroon ng severe COVID pneumonia?

Ang pag-aaral na ito ay hindi sumukat sa kakayahan na makagamot para sa mga may severe COVID19, kaya’t hindi pa ito mairerekomendang gamot para sa mga may severe COVID19.

6

May demand po ba ng Lagundi sa ibang bansa?

May ilang pharmaceutical companies mula sa ASEAN Region at United States of America ang nagpakita na ng kanilang interes sa Lagundi.

7

Paano po magagamit ng mga komunidad na walang access sa commercialized na Lagundi tablets ang halamang gamot na ito?

Ang mga lugar na walang access sa standardized na formulation ng Lagundi o yung mga Lagunding nabibili na sa mga botika ay maaari din namang uminom nito laban sa COVID 19.  Ayon kay Dr. Cecilia Maramba-Lazarte ng UP-NIH, maaaring pakuluan ang limang pirasong dahon ng Lagundi sa 200ml na tubig at inumin ang ⅓ nito 3 beses sa loob ng isang araw. Subalit tandaan na ang paghahanda sa ganitong pamamaraan ay hindi makakapagbigay ng standard na formulation. Tandaan din na sa loob ng 24 na oras kinakailangan ng ubusin ang pinakuluang dahon ng Lagundi sapagkat hindi mainam na inumin pa ito sa mga susunod na araw.

8

Maaari po bang inumin ng  mga batang may COVID ang Lagundi?

Ayon kay Dr. Cecilia Maramba-Lazarte ng UPM-NIH, mayroon na silang mga pag-aaral na ang Lagundi ay nakakatulong din na gamot para sa ubo ng bata na hindi sanhi ng mga bacteria. Ang pediatric formulation ng pag-aaral ay 300mg/5ml. Kaya’t sa palagay ni Dr. Lazarte, ligtas na ipainom din ang Lagundi sa mga bata kung sila ay may sintomas ng mild COVID-19.