FAQS on Virgin Coconut Oil as Adjunctive Therapy for Hospitalized COVID-19 Patients

Updated as of 26 October 2021

1

Ano ang layunin ng pag-aaral na ito?

Ang layunin ng pag-aaral na ito ay malaman kung ang VCO ay maaaring gamitin as adjunctive therapy para sa mga pasyente ng may moderate, severe, at critical COVID-19 sa mga ospital. Ang ibig sabihin ng adjunctive therapy ay isa pang gamot kasama ang iba pang pangunahing gamot. Layunin ng adjunctive therapy na makatulong sa pangunahing gamot/ gamutan.

2

Anong brand at dosage ng VCO ang ginamit sa pag-aaral?

Ang VCO na ginamit sa pag-aaral ay prinoseso ng Laboratory Services Division ng Philippine Coconut Authority (PCA). Ang porsyento ng medium chain fatty-acid sa VCO na ginamit ay lauric acid (47.96%), myristic acid (20.26%), palmitic acid (9.08%), caprylic acid (6.99%), capric acid (6.49%), oleic acid (5.18%), stearic acid (3.11%), linoleic acid (0.81%) at caproic acid (0.12%). Ang component na may antiviral at immunomodulatory effects ay ang lauric acid kasama ang monolaurin derivatives nito na nakita sa mga in-vitro studies, animal studies at small clinical trial studies. 

3

Ano ang inisyal na resulta ng pag-aaral?

Sa inisyal na resulta kung saan tiningnan kung magkakaroon ng pagbuti sa tagal ng pamamalagi sa ospital (duration of hospital stay) at pagkawala ng mga sintomas (in time to resolution of symptoms), walang “significant difference” na nakita sa pagitan ng pasyente na nasa treatment at nasa control arm. Gayundin, walang “significant difference” ang naitala noong sinukat naman kung ang mga pasyente ay mangangailangang isugod sa ICU o mangangailangan ng ventilation (patients progressing to ICU admission or needing ventilation).

4

Ano pa ang aabangan natin mula sa research na ito?

Ipagpapatuloy ang pag-analisa ng mga biochemical information gaya ng lipid profile, FBS, creatinine, renal function, creatinine, at ang pinakamahalaga ay ang naging epekto ng VCO sa immunomodulators o cytokines. Ito ang sukatan ng immune level response ng ating katawan. Sa pamamagitan ng pag-analisa ng cytokines, maaari nating malaman kung paano natin gagamitin ang VCO sa umiiral na pamantayan ng panggagamot o standards of care.

5

Maaari na po bang irekomenda ang VCO para sa mga pasyente ng COVID-19?

Sa ngayon sapagkat kulang pa ang data analysis ng pag-aaral, hindi pa mairerekomenda na gamitin ang VCO bilang adjunct therapy sa COVID-19 para sa mga pasyenteng may moderate, severe, at critical COVID-19.

6

Paano po natin masisiguro na mapapakinabangan ng publiko ang mga resulta ng mga proyektong ito?

Kailangan nating gumawa ng pag-aaral sa mga antiviral properties ng VCO subalit wala pa tayong Biosafety Level 3 Facility na pwedeng lagyan ng live virus. Kaya sa kasalukuyan, maaaring gawin ito sa ibang bansa na mayroong ganung facility at hopefully in the future, magkaroon na tayo ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines na mayroong Biosafety Level 3 at Biosafety Level 4 Facilities para kaya na nating gawin ang ganyang klaseng studies dito sa Pilipinas.